Ediční plán

Vaše příspěvky a návrhy inzerce pro 4. číslo roku 2018 redakce přijímá do konce září 2018

4/2018 (říjen)

PRAVIDELNÉ RUBRIKY: články zaměřené na principy a metody managementu rizik, rozhovory, reportáže, právní výklady, aktuality z Národního systému hlášení NU, novinky ze zahraničí, rizika ve zdravotnictví, kalendář akcí, anketní otázka

SPECIÁL (recenzované články): rizika v klinické praxi zaměřená na intenzivní medicínu

Redakce e-časopisu Management rizik ve zdravotnictví si vyhrazuje právo na možné změny v edičním plánu pro rok 2018.