Ediční plán

Vaše příspěvky a návrhy inzerce pro 1. číslo roku 2019 redakce přijímá do 21. 12. 2018

1/2019 (leden)

PRAVIDELNÉ RUBRIKY: články zaměřené na principy a metody managementu rizik, rozhovory, reportáže, právní výklady, aktuality z Národního systému hlášení NU, novinky ze zahraničí, rizika ve zdravotnictví, kalendář akcí, anketní otázka

SPECIÁL (recenzované články): rizika v ... BUDE DOPLNĚNO

Redakce e-časopisu Management rizik ve zdravotnictví si vyhrazuje právo na možné změny v edičním plánu pro rok 2019.