Ediční plán

1/2019 (leden)

PRAVIDELNÉ RUBRIKY: články zaměřené na principy a metody managementu rizik, rozhovory, právní výklady, novinky ze zahraničí v řízení rizik, informace o řízení rizik v klinické praxi, novinky v managementu kvality a bezpečí v ČR

2/2019 (duben)

PRAVIDELNÉ RUBRIKY: články zaměřené na principy a metody managementu rizik, rozhovory, právní výklady, novinky ze zahraničí v řízení rizik, informace o řízení rizik v klinické praxi, novinky v managementu kvality a bezpečí v ČR

3/2019 (červenec)

PRAVIDELNÉ RUBRIKY: články zaměřené na principy a metody managementu rizik, rozhovory, právní výklady, novinky ze zahraničí v řízení rizik, informace o řízení rizik v klinické praxi, novinky v managementu kvality a bezpečí v ČR

4/2019 (říjen)

PRAVIDELNÉ RUBRIKY: články zaměřené na principy a metody managementu rizik, rozhovory, právní výklady, novinky ze zahraničí v řízení rizik, informace o řízení rizik v klinické praxi, novinky v managementu kvality a bezpečí v ČR

Redakce e-časopisu Management rizik ve zdravotnictví si vyhrazuje právo na změny v edičním plánu pro rok 2019.