Informace o e-časopisu
Management rizik ve zdravotnictví

Management rizik ve zdravotnictví  je odborný e-časopis s recenzovanými články určený všem odborníkům ve zdravotnictví. 


Redakce

Šéfredaktorka: PhDr. Jana Marsová, Ph.D.,  redakce@e-mrvz.cz

Redakční rada

Mgr. Iva Eislerová

doc. MUDr. Lukáš Propper, Ph.D.

Mgr. Alice Strnadová, MBA

Inzerce / reklama

Ing. Jiří Marsa, jiri.marsa@e-mrvz.cz

Marketing

Mgr. Marta Novotná, marta.novotna@e-mrvz.cz

Grafika

Bc. Kateřina Homrová, grafika@e-mrvz.cz

Periodicita

e-časopis vychází jako čtvrtletník

Vydavatel

PhDr. Jana Marsová, Ph.D., Přesličková 2886/11, Praha 10 - Záběhlice, 106 00

ISSN 2570-6926