Informace o e-časopisu
Management rizik ve zdravotnictví

Management rizik ve zdravotnictví je odborný e-časopis s recenzovanými články určený všem odborníkům ve zdravotnictví. 


VYDAVATEL
Institut managementu rizik s.r.o.
Ječná 1875, Hostivice, 253 01

REDAKCE
Šéfredaktorka: PhDr. Jana Marsová, Ph.D., email: redakce@e-mrvz.cz
Inzerce: Ing. Jiří Marsa, email: jiri.marsa@e-mrvz.cz
Grafika: Bc. Kateřina Homrová, email: grafika@e-mrvz.cz

REDAKČNÍ RADA
Mgr. Iva Eislerová / doc. MUDr. Lukáš Propper, Ph.D. / Mgr. Alice Strnadová, MBA


MARKETING
Ing. Jiří Marsa, email: jiri.marsa@e-mrvz.cz, Mgr. Marta Novotná, email: marta.novotna@e-mrvz.cz


ADRESA REDAKCE
Přesličková 2886/11, Praha 10 - Záběhlice, 106 00


PERIODICITA
čtvrtletník


ISSN 
2570-6926