Kalendář akcí
Přehled o vzdělávacích a jiných akcích v managementu rizik na jednom místě

září 2018

ISO 9001:2015

Řízení rizik ve zdravotnických zařízeních I. 

Řízení rizik ve zdravotnických zařízeních II.  

říjen 2018

listopad 2018

prosinec 2018

leden 2019