Informace pro inzerenty

reklamní banner nebo PR článek v odborném e-časopisu


CELOSTRANA - UMÍSTĚNÍ V E-ČASOPISU

cena

2. strana obálky (TOP strana)

24.000 Kč

3. strana časopisu

19.500 Kč

2. strana obálky + 3. strana časopisu

36.000 Kč

1 strana od 4. strany časopisu

15.000 Kč

Dvoustrana od 4. strany časopisu

24.000 Kč

3. strana obálky

15.000 Kč

4. strana obálky

18.000 Kč

3. a 4. strana obálky

27.000 Kč

OSTATNÍ FORMÁTY - UMÍSTĚNÍ OD 4. STRANY ČASOPISU

cena

1/2 strany na šířku

12.000 Kč

1/3 strany na šířku

9.000 Kč

1/4 strany na šířku

7.500 Kč

nejsme plátci DPH

V případě zájmu o inzerci nás kontaktujte e-mailem na jiri.marsa@e-mrvz.cz, do předmětu napište "INZERCE". Využít můžete také telefonický kontakt +420 773 628 774 a domluvíme se na podrobnostech. 
Po dohodě je možno k inzerci získat také umístění aktuality či banneru na našich webech
U opakovaného inzerování automaticky poskytujeme slevu 10 - 25% (viz výpočet níže)

Výpočet slevy inzerce

E-časopis vychází 4x do roka - v lednu, dubnu, červenci a říjnu. Frekvenci inzerce si můžete libovolně nastavovat (např. v čísle duben 2019, červenec 2019 a poté až v čísle leden 2020). Pokud budete inzerovat opakovaně (více než jednou), získáváte automaticky slevu.  

Poskytujeme následující slevy:

  • SLEVA 10 % - v případě, že si objednáte inzerci 2x - libovolná frekvence 
  • SLEVA 15 % - v případě, že si objednáte inzerci 3x - libovolná frekvence  
  • SLEVA 20 % - v případě, že si objednáte inzerci 4x - libovolná frekvence
  • SLEVA 25 % (věrnostní sleva) - v případě inzerování ve 4 po sobě jdoucích číslech 

U dlouhodobé spolupráce (1 rok a více) nastavujeme cenu inzerce individuálně, tj. cena pro partnery.

Technické požadavky

Vaše inzertní projekty upravte dle následujících požadavků:

Rozlišení: 300 dpi
Barevnost: 4/4 CMYK
Ořez: 5 mm

Formáty inzercí (v mm):

Celostrana (A4)

  • 210 x 297 - 1/1 na spad (bez přidání na ořez)

1/2 strany na šířku

  • 210 x 148 - 1/2 šířka na spad (bez přidání na ořez)

1/3 strany na šířku

  • 210 x 99 - 1/3 šířka na spad (bez přidání na ořez)

1/4 strany na šířku

  • 210 x 74 - 1/4 šířka na spad (bez přidání na ořez)

Finální podobu vaší inzerce v tiskové kvalitě a požadované barevnosti (CMYK) uložte do formátu PDF a JPG a pošlete na adresu obchodního oddělení: jiri.marsa@e-mrvz.cz. Do předmětu napište INZERCE". Obratem budete informováni o přijetí nebo event. úpravách.

Technické požadavky na PR článek viz Pokyny pro autory.