Rizika ve zdravotnických zařízeních
"Pouze poznaná rizika můžete obrátit ve svůj prospěch"  


Naše služba Management rizik ve zdravotnictví spočívá ve vytvoření a integraci konceptu managementu rizik do systému managementu zdravotnického zařízení v souladu s kontextem daného zdravotnického zařízení. Dále je součástí našich služeb realizace posouzení rizik, vytvoření návrhu nápravných opatření a pomoc při realizaci nápravných opatření.

Nedílnou součástí realizace služeb je i dle potřeb klienta proškolení personálu v řízení rizik ve zdravotnických zařízeních s využitím konkrétních metod posouzení rizik a softwarová podpora při realizaci managementu rizik.

Mimo to pro vás pravidelně pořádáme inovativní workshopy, informujeme o novinkách v managementu rizik a vydáváme odborný e-časopis Management rizik ve zdravotnictví.