Management rizik ve zdravotnictví
e-časopis pro odbornou veřejnost ve zdravotnictví

Aktuální číslo e-časopisu Management rizik ve zdravotnictví

1/2018 (roč. 2)

Připravili jsme pro Vás odborné články na téma:

  • Využití robotů a jiných technologií 

  • Pověřenec pro ochranu osobních údajů 

  • Nežádoucí události při poskytování zdravotních služeb 

  • FMEA - efektivní nástroj posouzení rizik ve zdravotnictví

  • Největší rizika dnešního českého zdravotnictví

  • Sympozium Dekubity - sdílení zkušeností na mezinárodní úrovni

  • SOUTĚŽ o knižní ceny

Jaká jsou podle Vás největší nutriční rizika u hospitalizovaných pacientů?

15. odpověď na anketní otázku odměníme publikací Management - Organizování, rozhodování, ovlivňování z nakladatelství GRADA.

Své odpovědi prosím zasílejte do naší redakce na adresu: redakce@e-mrvz.cz, a to do 27. 4. 2018.

Do předmětu e-mailu uveďte heslo: 
NUTRIČNÍ RIZIKA

Na nové číslo e-časopisu (2/2018) se můžete těšit    30. 4. 2018.

Váš názor nás zajímá ... 

Která další témata vás z oboru managementu rizik ve zdravotnictví zajímají?

Děkujeme za Vaše odpovědi, které můžete psát na redakce@e-mrvz.cz.
1., 10. a 20. odpověď odměníme tištěným časopisem Management rizik ve zdravotnictví 2/2018.

Chcete dostávat e-časopis do svého e-mailu nebo přispět odborným textem do příštího vydání recenzovaného e-časopisu?

Vzdělávací akce v managementu rizik na jednom místě