Management rizik ve zdravotnictví
e-časopis pro odbornou veřejnost ve zdravotnictví

PRÁZDNINOVÉ NOVINKY
Nové číslo e-časopisu Management rizik ve zdravotnictví 3/2018

Na nové číslo e-časopisu Management rizik ve zdravotnictví 3/2018 se můžete těšit na konci července. Naleznete zde články zaměřené na rizika v klinické praxi, rozhovor s prof. MUDr. Tomášem Zimou, DrSc. a mnoho dalšího. Odkaz ke stažení bude přímo na této stránce.

Rekordní stahovanost

Překonali jsme hranici 7500 stažení! Aktuální číslo našeho e-časopisu Management rizik ve zdravotnictví 2/2018 si doposud stáhlo 7786 čtenářů. Moc děkujeme za Vaši přízeň.

Ministr zdravotnictví poskytl rozhovor našemu časopisu

Ministr zdravotnictví v demisi Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch ochotně odpovídal na otázky pro náš e-časopis Management rizik ve zdravotnictví. Zhodnotil kvalitu péče českého zdravotnictví, a to jak z pohledu občana, tak ministra. Dále jsme hovořili o nastavení měření kvality péče, o problému nedostatku zdravotnického personálu a také o projektu DRG Restart. Ten má přispět ke zkvalitnění poskytované péče směrem k pacientům.

Celý rozhovor naleznete v novém čísle e-časopisu, který je ke stažení níže nebo přímo na stránkách Ministerstva zdravotnictví. Tímto panu ministrovi ještě jednou děkujeme a doufáme, že toto nebyl jeho poslední rozhovor pro naše periodikum.

Aktuální číslo e-časopisu Management rizik ve zdravotnictví 2/2018 (roč. 2)


Připravili jsme pro Vás tyto odborné články:

  • Rizika nutriční péče z pohledu nutriční terapeutky

  • Rozhovor s ministrem zdravotnictví

  • Rizika spojená s výživou 

  • Ochrana osobních údajů ve zdravotnictví (GDPR)

  • Zkušenosti s mapováním procesů v psychiatrii

  • Využití SWOT analýzy k posouzení pracovních činností instruktora soběstačnosti na spinální jednotce

  • Nutriční screening jako nástroj prevence rizik u hospitalizovaných pacientů z pohledu nutričního terapeuta / terapeutky

  • Reportáž z V. mezinárodní konference Kvalita a její perspektivy 

  • SOUTĚŽ o knižní ceny

Jak by měla být podle Vás měřena kvalita zdravotní péče, aby následně data mohla být promítnuta do úhrad a pacienti se lépe orientovali v tom, které zdravotnické zařízení je skutečně to kvalitní?

1., 15. a 25. odpověď na anketní otázku odměníme publikací z nakladatelství GRADA.
Své odpovědi zasílejte do naší redakce na adresu: redakce@e-mrvz.cz, a to do 30. 6. 2018
Do předmětu e-mailu uveďte heslo: ANKETA

SOUTĚŽ UKONČENA. DĚKUJEME ZA VAŠE ODPOVĚDI.

Váš názor nás zajímá ... 

Která další témata vás z oboru managementu rizik ve zdravotnictví zajímají?

Děkujeme za Vaše odpovědi, které můžete psát na redakce@e-mrvz.cz.
1., 10. a 20. odpověď odměníme tištěným časopisem Management rizik ve zdravotnictví 3/2018.

Chcete dostávat e-časopis do svého e-mailu nebo přispět odborným textem do příštího vydání recenzovaného e-časopisu?

Vzdělávací akce v managementu rizik na jednom místě