Management rizik ve zdravotnictví
e-časopis pro odbornou veřejnost ve zdravotnictví

Aktuální číslo e-časopisu Management rizik ve zdravotnictví

2/2018 (roč. 2)

Připravili jsme pro Vás odborné články, rozhovor i reportáž na tato témata:

  • Rizika nutriční péče z pohledu nutriční terapeutky

  • Rozhovor s ministrem zdravotnictví

  • Rizika spojená s výživou 

  • Ochrana osobních údajů ve zdravotnictví (GDPR)

  • Zkušenosti s mapováním procesů v psychiatrii

  • Využití SWOT analýzy k posouzení pracovních činností instruktora soběstačnosti na spinální jednotce

  • Nutriční screening jako nástroj prevence rizik u hospitalizovaných pacientů z pohledu nutričního terapeuta / terapeutky

  • Reportáž z V. mezinárodní konference Kvalita a její perspektivy 

  • SOUTĚŽ o knižní ceny

Jak by měla být podle Vás měřena kvalita zdravotní péče, aby následně data mohla být promítnuta do úhrad a pacienti se lépe orientovali v tom, které zdravotnické zařízení je skutečně to kvalitní?

1., 15. a 25. odpověď na anketní otázku odměníme publikací z nakladatelství GRADA.
Své odpovědi zasílejte do naší redakce na adresu: redakce@e-mrvz.cz, a to do 15. 6. 2018
Do předmětu e-mailu uveďte heslo: ANKETA

Váš názor nás zajímá ... 

Která další témata vás z oboru managementu rizik ve zdravotnictví zajímají?

Děkujeme za Vaše odpovědi, které můžete psát na redakce@e-mrvz.cz.
1., 10. a 20. odpověď odměníme tištěným časopisem Management rizik ve zdravotnictví 3/2018.

Chcete dostávat e-časopis do svého e-mailu nebo přispět odborným textem do příštího vydání recenzovaného e-časopisu?

Vzdělávací akce v managementu rizik na jednom místě