Management rizik ve zdravotnictví
e-časopis pro odbornou veřejnost ve zdravotnictví

Nové číslo e-časopisu Management rizik ve zdravotnictví 1/2019

Právě pro Vás připravujeme nové číslo odborného e-časopisu Management rizik ve zdravotnictví 1/2019.

Těšit se můžete např. na rozhovor s prezidentem ČLK MUDr. Milanem Kubkem nebo odborné články na tato témata:

- Efektivní řízení personálních rizik ve zdravotnictví
- Klinické doporučené postupy 
- Zajištění kybernetické bezpečnosti ve zdravotnictví
- a další 

Časopis bude dostupný na těchto stránkách koncem ledna. Těšíme se na Vás. 
Redakce e-mrvz

NOVÉ číslo e-časopisu Management rizik ve zdravotnictví 4/2018 právě vyšlo

Připravili jsme pro Vás tyto odborné články:

 • Žebříček nejkritičtějších rizik dnešního zdravotnictví

 • Využití metody HFMEA při efektivní léčbě pooperační bolesti na oddělení ARIP

 • Rozhovor s Hlavní sestrou České republiky Mgr. Alicí Strnadovou, MBA. 

 • Zacházení s léčivými přípravky v pobytovém sociálním zařízení pro seniory

 • Vnímání kvantity a srozumitelnost zdravotnických škál

 • Řekni, kde ty sestry jsou?

Dále v novém čísle naleznete informace o našich nových KURZECH a také můžete opět soutěžit o odborné knižní tituly.

Hlavní sestra České republiky paní Mgr. Alice Strnadová, MBA poskytla rozhovor našemu časopisu

Ve velmi příjemné atmosféře probíhal rozhovor s Hlavní sestrou České republiky Mgr. Alicí Strnadovou, MBA. Povídali jsem si o tématech jako je vzdělávání, nedostatek nelékařů, navyšování kompetencí sester, ale také o kvalitě zdravotní péče.

Celý rozhovor si můžete přečíst na str. 13 v novém čísle našeho e-časopisu Management rizik ve zdravotnictví 4/2018. Časopis je ke stažení ZDE.

Tímto paní magistře děkujeme za její čas a přejeme jí hodně úspěchů.

E-časopis Management rizik ve zdravotnictví 3/2018

Připravili jsme pro Vás tyto odborné články:

 • Hodnocení kvality a bezpečí zdravotní péče v Německu
 • Analýza příčin a následků v klinické praxi
 • Rozhovor s prof. MUDr. Tomášem Zimou, DrSc.
 • Analýza rizik při předepisování a podávání analgetik
 • Diabetik v akutním stavu
 • "Klimatické" změny ve zdravotnictví aneb co má společného nedostatek sester a extrémní sucho?
 • Auditní činnost zpracování osobních údajů
 • Ředitelé nemocnic nadále vnímají možné riziko zhoršení kvality a dostupnosti zdravotní péče

Dále v tomto čísle můžete soutěžit a také zde naleznete informace o našich nových KURZECH.

Rektor Univerzity Karlovy poskytl rozhovor našemu časopisu

I přes nabitý program si na nás udělal čas lékař, vědec, vysokoškolský profesor, rektor Univerzity Karlovy a také předseda České konference rektorů prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. MBA. Mluvili jsme o kvalitě vzdělání budoucích lékařů, sester a jiných zdravotnických pracovníků a také o rizicích reforem zdravotnického školství. Celý rozhovor si můžete přečíst na str. 11 čísle 3/2018 našeho e-časopisu. Časopis je ke stažení ZDE. Tímto panu profesorovi děkujeme za přínosný a zároveň přátelský rozhovor.

PRÁZDNINOVÉ NOVINKY

Nové číslo e-časopisu Management rizik ve zdravotnictví 3/2018

Na nové číslo e-časopisu Management rizik ve zdravotnictví 3/2018 se můžete těšit na konci července. Naleznete zde články zaměřené na rizika v klinické praxi, rozhovor s prof. MUDr. Tomášem Zimou, DrSc. a mnoho dalšího. Odkaz ke stažení bude přímo na této stránce.

Rekordní stahovanost

Překonali jsme už i hranici 11000 stažení! Číslo 2/2018 našeho e-časopisu Management rizik ve zdravotnictví si doposud stáhlo 11532 čtenářů. Moc děkujeme za Vaši přízeň.

Ministr zdravotnictví poskytl rozhovor našemu časopisu

Ministr zdravotnictví v demisi Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch ochotně odpovídal na otázky pro náš e-časopis Management rizik ve zdravotnictví. Zhodnotil kvalitu péče českého zdravotnictví, a to jak z pohledu občana, tak ministra. Dále jsme hovořili o nastavení měření kvality péče, o problému nedostatku zdravotnického personálu a také o projektu DRG Restart. Ten má přispět ke zkvalitnění poskytované péče směrem k pacientům.

Celý rozhovor naleznete v novém čísle e-časopisu, který je ke stažení níže nebo přímo na stránkách Ministerstva zdravotnictví. Tímto panu ministrovi ještě jednou děkujeme a doufáme, že toto nebyl jeho poslední rozhovor pro naše periodikum.

E-časopis Management rizik ve zdravotnictví 2/2018

Připravili jsme pro Vás tyto odborné články:

 • Rizika nutriční péče z pohledu nutriční terapeutky

 • Rozhovor s ministrem zdravotnictví

 • Rizika spojená s výživou 

 • Ochrana osobních údajů ve zdravotnictví (GDPR)

 • Zkušenosti s mapováním procesů v psychiatrii

 • Využití SWOT analýzy k posouzení pracovních činností instruktora soběstačnosti na spinální jednotce

 • Nutriční screening jako nástroj prevence rizik u hospitalizovaných pacientů z pohledu nutričního terapeuta / terapeutky

 • Reportáž z V. mezinárodní konference Kvalita a její perspektivy 

 • SOUTĚŽ o knižní ceny

Jak by měla být podle Vás měřena kvalita zdravotní péče, aby následně data mohla být promítnuta do úhrad a pacienti se lépe orientovali v tom, které zdravotnické zařízení je skutečně to kvalitní?

1., 15. a 25. odpověď na anketní otázku odměníme publikací z nakladatelství GRADA.
Své odpovědi zasílejte do naší redakce na adresu: redakce@e-mrvz.cz, a to do 30. 6. 2018
Do předmětu e-mailu uveďte heslo: ANKETA

SOUTĚŽ UKONČENA. DĚKUJEME ZA VAŠE ODPOVĚDI.

Váš názor nás zajímá ... 

Která další témata vás z oboru managementu rizik ve zdravotnictví zajímají?

Děkujeme za Vaše odpovědi, které můžete psát na redakce@e-mrvz.cz.
1., 10. a 20. odpověď odměníme tištěným časopisem Management rizik ve zdravotnictví 3/2018.

Chcete dostávat e-časopis do svého e-mailu nebo přispět odborným textem do příštího vydání recenzovaného e-časopisu?

Vzdělávací akce v managementu rizik na jednom místě