2/2019, roč. 3

Klasifikace rizik ve zdravotnictví a použití taxonomií
PhDr. Jana Marsová, Ph.D. 

Proč se nespokojit se spokojeností
Ing. Lenka Kučerová

Komplexní řešení managementu rizik
Ing. Jiří Marsa

Rozhovor s ředitelem Národního centra elektronického zdravotnictví Ing. Martinem Zemanem

Implementace řízení procesů a rizik ve Fakultní nemocnici v Motole
PhDr. Jana Marsová, Ph.D., Mgr. Jan Běhounek, Mgr. Martin Zavadil

České centrum Evidence-Based Healthcare a Knowledge Translation
Dr. Jitka Klugarová, Adj. Assoc. Prof, PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D., doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.

Reportáž ze semináře MEDSOFT 2019

1/2019, roč. 3

Elektronická evidence podávání léčiv a elektronizace lékového řetězce v ÚVN 
Mgr. Lenka Gutová, MBA, Mgr. Václava Otcová, Mgr. Martina Šopíková

Řízení personálních rizik - běžná součást každodenní praxe ve zdravotnictví
PhDr. Jana Marsová, Ph.D.

Rozhovor s prezidentem České lékařské komory MUDr. Milanem Kubkem

Systém optimalizace vnitřních auditů (S.O.V.A.)
Mgr. Jan Běhounek a kol.

Cena kvality v sociální péči za rok 2018

Cesta ke kvalitnějším a dostupnějším zdravotním službám - projekt českých klinických doporučených postupů
PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D. a kol.

Elektronická preskripce léčivých přípravků
PhDr. Jana Marsová, Ph.D.

Zajištění kybernetické bezpečnosti ve zdravotnictví
Ing. Josef Mynář


4/2018, roč. 2

Žebříček nejkritičtějších rizik dnešního zdravotnictví
PhDr. Jana Marsová, Ph.D.

Využití metody HFMEA při efektivní léčbě pooperační bolesti na oddělení ARIP
Mgr. Jan Jedonek, Dis. MBA., PhDr. Jana Marsová, Ph.D.

Na téma vzdělávání, nedostatku nelékařů, navyšování kompetencí sester a kvality péče jsme si povídali s Hlavní sestrou České republiky Mgr. Alicí Strnadovou, MBA 

Zacházení s léčivými přípravky v pobytovém sociálním zařízení pro seniory Mgr. Eva Hlaváčková, Ph.D. a kol.

Vnímání kvantity a srozumitelnost zdravotnických škál
Mgr. Věra Záhorová, Ph.D.

Řekni, kde ty sestry jsou?
Ing. Lenka Kučerová


3/2018, roč. 2

Hodnocení kvality a bezpečí zdravotní péče v Německu
PhDr. Jana Marsová, Ph.D.

Analýza příčin a následků v klinické praxi
PhDr. Jana Marsová, Ph.D.

Otázky pro prof. MUDr. Tomáše Zimu, Dr.Sc. MBA.

Analýza rizik při předepisování a podávání analgetik
Mgr. Zuzana Červenková a kol.

Diabetik v akutním stavu
MUDr. Svatopluk Solař

"Klimatické" změny ve zdravotnictví aneb co má společného nedostatek sester a extrémní sucho
Ing. Lenka Kučerová

Auditní činnost zpracování osobních údajů
PhDr. Jana Marsová, Ph.D.

Ředitelé nemocnic nadále vnímají možné riziko zhoršení kvality a dostupnosti zdravotní péče
Mgr. Lenka Černíková


2/2018, roč. 2

Rizika spojená s výživou
PhDr. Jana Marsová, Ph.D.

K některým aspektům ochrany osobních údajů ve zdravotnictví
JUDr. Jiří Navrátil

Otázky pro ministra zdravotnictví v demisi Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha

Rizika nutriční péče z pohledu nutriční terapeutky
Mgr. Tamara Starnovská

Nutriční screening jako nástroj prevence rizik u hospitalizovaných pacientů z pohledu nutričního terapeuta/ terapeutky
Mgr. Marie Kohutová, Dis.

V čem při výkonu svého povolání často chybují nelékaři
PhDr. Jiří Frei, Ph.D.

Zkušenosti s mapováním procesů v psychiatrii
Mgr. Jan Běhounek

Využití SWOT analýzy k posouzení pracovních činností instruktora soběstačnosti na spinální jednotce
Bc. Alena Olekšáková, PhDr. Jana Marsová, Ph.D.

V. ročník Mezinárodní konference Kvalita a její perspektivy


1/2018, roč. 2

Využití robotů a jiných technologií - hudba současnosti
PhDr. Jana Marsová, Ph.D.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů jako důležitý prvek managementu rizik ve zdravotnictví
JUDr. Jiří Navrátil

Nežádoucí události při poskytování zdravotních služeb a jejich sledování na národní/centrální úrovni
doc. Andrea Pokorná, Ph.D. a kol.

FMEA jako efektivní nástroj posouzení rizik ve zdravotnictví
PhDr. Jana Marsová, Ph.D.

Největší rizika dnešního českého zdravotnictví z pohledu zdravotnických expertů politických stran a hnutí Poslanecké sněmovny parlamentu ČR

Sympozium dekubity - sdílení zkušeností na mezinárodní úrovni


1/2017, roč. 1

Co je management rizik?
Petr Škrla, Ph.D.

Otázky pro PhDr. Janu Marsovou, Ph.D.

Risk management po dvaceti letech
Petr Škrla, Ph.D.

Brainstorming jako efektivní nástroj identifikace rizik ve zdravotnictví
PhDr. Jana Marsová, Ph.D.

Softwarová podpora pro řízení rizik a shody
Ing. Petr Humpolíček