Management rizik ve zdravotnictví
e-časopis pro odbornou veřejnost ve zdravotnictví

Aktuální číslo e-časopisu Management rizik ve zdravotnictví, 2017 (roč. 1), číslo 1

Chcete dostávat e-časopis do svého e-mailu nebo přispět svým textem do příštího vydání e-časopisu?